Total Pageviews

Sunday, 5 May 2013

MODIFIKASI TINGKAH LAKUModifikasi tingkah laku ialah suatu pendekatan yang bersistematik untuk mengubah tingkah laku melalui aplikasi pelaziman. Guru-guru boleh menggunakan banyak teknik untuk memodifikasikan tingkah laku murid-muridnya. Guru-guru perlu menggunakan satu sistem pengurusan tingkahlaku bermasalah dengan membuat pemantauan dan penilaian terhadap tingkahlaku bermasalah di dalam bilik drajahnya.

Tujuan teknik modifikasi tingkah laku ialah mengaplikasikan ganjaran peneguhan (hadiah/dendaan) untuk mengurangkan atau menghapuskan tingkah laku bermasalah atau mengajar murid respon-respon yang baru. Berikut ialah huraian pelbagai teknik yang sesuai digunakan untuk perlaksanaan program modifikasi tingkah laku murid-murid di sekolah.


a)    Positif dan peneguhan Negatif

Menurut Skinner ( 1930 ), tingkah laku boleh diajarkan dan dipelajari melalui satu stimuli yang sesuai yang diberi sebaik saja wujunya tingkah laku operan itu. Peneguhan boleh berupa positif dan negatif.

b)    Peneguhan Positif

Guru-guru yang mahir selalu menggunakan ganjaran yang efektif dan ganjaran yang sesuai (stimulus) untuk meningkatkan respon positif. Ganjaran ini boleh berlaku dalam bentuk hadiah materialistik atau dalam bentuk penerimaan sosial di dalam bilik darjah. Peneguhan positif ialah satu proses di mana guru-guru akan cuba mengawal tingkah laku murid dengan motivasi, hadiah dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat membaiki/ mengubah tingkah laku murid-muridnya.
Peneguhan positif juga berfungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu mengulangi tingkah laku berulang-ulang. Terdapat dua jenis ganjaran/ peneguhan positif iaitu:

i.                     Ganjaran primer ( susu, makanan, gula-gula)
ii.                   Ganjaran terlazim (bintang, token, markah tinggi, penerimaan sosial dan sentuhan, perkataan (lisan dan bertulis), permainan dan aktiviti, ekspresi dan wajah guru (muka atau badan). Dalam peneguhan sosial, seorang guru boleh melafazkan kata-kata pujian seperti berikut:

Memberi pujian (memberitahu murid-murid yang lain atau menyebut nama murid-murid yang menunjukkan tingkah laku yang baik semasa perhimpunan sekolah); dan memuji kebolehan murid-murid kepada ibu bapa.
Peneguhan positif yang lain adalah motivasi dan sentuhan serta penggunaan perkataan-perkataan inspirasi yang boleh meningkatkan atau mengubah tingkah laku murid-murid. Beberapa contoh peneguhan positif yang boleh digunakan oleh guru ialah:

i.                     Murid di suruh untuk menjadi pembantu guru;
ii.                   5 hingga 10 minit aktiviti bebas (muri-murid boleh membuat apa sahaja aktiviti yang mereka suka);
iii.                  Guru menulis nota pujian kepada ibu bapa murid;
iv.                Murid diberikan masa bebas untuk pergi ke perpustakaan
v.                  Murid diberikan peluang menjadi ketua aktiviti kumpulan;
vi.                Murid mendengar cerita yang dirakan oleh guru;
vii.               Murid mendapat senyuman daripada guru setelah memberi respon yang betul;

c)    Peneguhan Negatif

Jikalau peneguhan positif tidak berkesan, maka guru-guru perlu menggunakan peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti dendaan, memarahi murid, menggunakan kata-kata kesat atau menyuruh mereka menjalani ‘time out’.
Peneguhan negatif berfungsi mengelakkan dari tingkah laku yang tidak diingini berulang lagi  supaya tingkah laku positif dapat dikuatkan lagi. Peneguhan negatif meningkatkan kemungkinan berlaku sesuatu respon. Guru-guru juga boleh menggunakan peneguhan negatif untuk meningkatkan kemungkinan berlaku sesuatu tingkah laku yang positif.
Jika peneguhan positif masih tidak berkesan, guru-guru perlu menggunakan kaedah disiplin yang lebih tegas seperti menghantar murid-murid bermasalah kepada guru disiplin

No comments:

Post a Comment