Total Pageviews

Saturday, 26 November 2011

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU ~ ( ii )

Tahun                          : 2
Tarikh                          : 11 Oktober 2011
Masa                           : 8.00 pagi – 8.30 pagi (30 minit)
Bilangan Murid            : 9 orang
Mata Pelajaran            : Bahasa Melayu
Tema                           : Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Tajuk                           : Jagalah Kebersihan

Isi


Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan


GAMBARAN
MENGENAI
TAJUK
PEMBELAJARAN

Set Induksi 5 minit
Set Induksi (5 minit)
1.Guru membawa sabun mandi dan tuala ke
dalam kelas
2.Guru meminta murid meneka tentang rutin
harian menjaga kebersihan diri
3.Guru mengaitkan aktiviti set induksi dengan
tajuk pelajaran yang hendak diajar.


KB :
Menghubungkaitkan

BCB : mendengar
Aktif

BBB : sabun mandi
dan tuala mandi

Ilmu:
PJK

VIDEO KLIP
MENGISAHKAN
PENYAKIT
DENGGI AKIBAT
TIDAK
MEMBUANG
SAMPAH
DENGAN CARA
YANG BETUL.

Langkah 1 (10 minit)
1.Guru memasang video klip tentang keburukan
apabila tidak menjaga kebersihan. Guru meminta
murid menghayati video klip tersebut.

2. Dalam kumpulan murid berbincang tentang apa yang mereka ketahui tentang
‘Penjagaan Kebersihan Diri’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan.

3. Guru meminta wakil seorang muri untuk
menyatakan apa yang telah dia paham tentang aspek ‘Penjagaan Kebersihan Diri’. Wakil
KB:
Mengimbas
kembali,
menghubungkaitkan

Nilai: kebersihan
BBB: video klip
‘Denggi’

BCB : bercerita dan
berbincang
Ilmu:

TEKS BACAAN
(LIHAT
LAMPIRAN)


Langkah 2 (10 minit)1. Guru meminta murid berbincang dalam
kumpulan untuk mencari isi penting tentang ‘Cara
Menjaga Kebersihan Diri’ mengikut kumpulan
masing-masing. Murid menggaris dan
mencatatkan isi-isi penting.

2. Guru memberikan teks bertajuk ‘Cara Menjaga
Kebersihan Diri’ kepada setiap murid dalam
kumpulan.

3. Murid membaca petikan secara
mentalis atau membaca secara senyap.


BBB : petikan ‘Cara
Menjaga Kebersihan
Diri’

BCB:
Membaca secara
luncuran,
perbincangan

KP : Intrapersonal.

KB: menganalisis,
Meringkaskan

Ilmu:
PJKPENUTUP

Langkah 3 ( 5 minit )
Kognitif:
1.Guru membuat rumusan tentang apa yang
murid telah pelajari.

Sosial:
1.Guru mengucapkan tahniah kepada murid
kerana telah berjaya mengikuti pelajaran hari ini.

2.Murid-murid akan menyanyikan lagu
‘Kebersihan Diri’REFLEKSI 
--> Semasa P&P : Semua murid seronok dengan tajuk yang saya ajar pada hari ini. Apabila ditanyakan soalan oleh guru, mereka dapat menjawab dengan mudah kerana tajuk berkaitan dengan amalan seharian mereka. Sepanjang 30 minit saya mengajar mereka aktiviti terlaksana dengan jayanya.

--> Kelemahan & Tindakan : Sepanjang proses p&p saya, cuma satu sahaja masalahnya iaitu keadaan kelas agak bising kerana masing-masing berebut ingin menjawab soalan daripada saya, yang saya telah janjikan markah bonus jika berjaya menjawab dengan betul. Namun masalah tersebut saya dapat atasi dengan mudah, iaitu menjanjikan juga akan ada penolakkan markah jika mereka berebut menjawab dan jawapan mereka salah. Akhirnya keadaan kelas terkawal. ^_^

Friday, 25 November 2011

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU ~ TAHUN 2


Mata Pelajaran               : Bahasa Melayu
Tahun                              : 2 Bestari
Bil. Murid                        : 9 orang
Tajuk                               : Haiwan
Tarikh                              : 03 Oktober 2011
Masa                                : 60 minitIsi


Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan

Bercerita mengenai
binatang :
· Apakah bunyi
yang kamu
dengar?
· Bagaimanakah
cara hidup
binatang
tersebut?

Set Induksi (5min)
1. Murid diperdengarkan
bunyi-bunyi binatang.

2. Murid bercerita dan
melakonkan bunyi
berdasarkan bunyi
binatang yang didengari.

3. Guru menjelaskan tujuan
aktiviti dalam langkah
berikutnya dan tajuk
pelajaran.


KB : Menghubungkait,
mencirikan
BCB : mendengar aktif
BBB : audio bunyi
binatang

Membaca teks yang
disediakanLangkah 1 (15min)
1. Guru meminta murid
mengelik pautan yang
telah disediakan.

2. Murid diminta membaca
kuat teks dan
merakamkan pembacaan
mereka dengan
menggunakan movie
maker.

3. Guru merumuskan
pencapaian setiap murid.


KB : Mencirikan
BCB : mendengar aktif,
memproses maklumat
KP : verbal-linguistik,
spatial, interpersonal,
emosi
Nilai : keberanian,
kerjasama, kasih sayang
BBB : komputer,
sambungan internet

Murid menyatakan ciriciri
binatang
berdasarkan petikan.


Langkah 2 (20min)


1. Murid diarahkan duduk di
dalam kumpulan.

2. Guru meminta murid
mengelik pautan yang
telah disediakan.

3. Murid diminta meneliti
petikan mengikut

kumpulan masingmasing.
4. Murid diminta

mendapatkan lima ciri-ciri
binatang yang terdapat
dalam petikan.

5. Murid diminta
melaporkan hasil
perbincangan mereka
dengan menggunakan
Power Point.

6. Guru dan murid membuat
rumusan tentang ciri-ciri
binatang.


KB : meramal, membuat
inferens
BCB : mendengar aktif,
melaporkan maklumat
KP : verbal-linguistik,
kinestetik, visual, spatial,
naturalistik, interpersonal,
emosi
Nilai : kebebasan,
kerjasama, kesyukuran,
kasih sayang
BBB : komputer,
sambungan internet

Murid mengakses
maklumat tambahan
mengenai binatang :


- Ciri-ciri binatang
- Cara hidup
binatang
- Makanan
Binatang


Langkah 3 (15min)


1. Murid diminta memilih
salah satu daripada
empat jenis gambar yang
ditunjukkan.

2. Guru meminta murid
mengakses maklumat
tambahan mengenai
binatang yang telah
dipilih dengan
menggunakan enjin
carian Yahoo atau
Google.

3. Murid diminta membina
dan mengenal pasti ayat
tunggal yang terdapat di
dalam maklumat
tersebut.

4. Murid membentangkan
hasil perbincangan
mereka di hadapan kelas
dengan menggunakan
Power Point dengan bimbingan guru.

5. Guru merumuskan
pencapaian setiap
kumpulan.


KB : menjana idea,
menerangkan sebab
BCB : mengumpul dan
memproses maklumat
KP : intrapersonal,
interpersonal, verballinguistik
Nilai : kasih sayang,
menghormati, bersyukur
BBB : komputer,
sambungan internetPenutup kognitif
· Membuat
rumusan isi
pelajaran

Penutup sosial
· Memberi pujian
dan motivasi

Penutup (5min)1. Guru menyoal murid
tentang perkara yang
dipelajari.


2. Guru memberi dorongan
kepada murid supaya
berusaha membaiki
pembacaan dan selalu
mencari maklumat
tambahan di internet.

REFLEKSI

--> SEMASA P&P ~ Proses PnP terlaksana dengan lancar mengikut seperti yang dirancangkan. Semua murid telah pernah didedahkan dengan tajuk ini ketika mereka berada di tahun 1 dahulu. Aktiviti berkumpulan telah dilaksanakan dalam 3 kumpulan dan ia amat  mereka, malahan seorang pelajar saya yang LINUS turut serta mengikut aktiviti ini dan objektif saya tercapai 100 %. Persembahan power point yang dihasilkan oleh murid-murid saya juga nampak cantik walaupun serba ringkas. Di dalam kelas saya hanya ada 9 orang sahaja pelajarnya dan 5 org daripada mereka memang pandai menggunakan komputer dan telah ada pengetahuan asas tentang power point.
--> KELEMAHAN & TINDAKAN ~ Kelemahan yang saya hadapi cuma satu, iaitu masalah kepada murid-murid yang belum pernanh mengendalikan komputer.  Tindakan yang mampu saya ambil adalah mengagihkan mereka ke dalam kumpulan di mana setiap ahlinya sudah pandai mengendalikan komputer serta akses power point walaupun sekadar pengetahuan asas.