Total Pageviews

Saturday, 20 October 2012

Terapi Kerja


TERAPI CARA KERJA
 Perkhidmatan terapi cara kerja melibatkan penilaian awal, perancangan, intervensi dan penilaian akhir kemahiran motor kasar dan motor halus kanak-kanak. Perkhidmatan ini melibatkan aktiviti seperti:

·          Menjalankan penilaian berstruktur kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus
·          Berfokus kepada aktiviti kemahiran motor halus dalam pembelajaran kanak-kanak seperti memegang pensel, menggunting, aktiviti seni lukis, memanik dan aktiviti koordinasi mata dan tangan
·          Menjalankan terapi secara individu bagi menilai kemahiran motor halus dan aktiviti yang melibatkan manipulasi tangan
·          Menjalankan terapi secara berkumpulan dengan memerhatikan kemahiran pergerakan dan imbangan badan kanak-kanak semasa melakukan aktiviti kemahiran motor kasar ketika bermain bersama rakan
·          Menjalankan pemantauan ke sekolah yang mempunyai kanak-kanak masalah fizikal serta memberi cadangan yang membantu kepada guru atau pihak sekolah tentang keperluan kanak-kanak tersebut

PROSES PERKHIDMATAN TERAPI CARA KERJA
 Penilaian awal
·         Menjalankan proses temubual bersama ibu bapa atau penjaga untuk mengumpul maklumat klien
·         Menjalankan pemerhatian berstruktur terhadap klien untuk mengenalpasti masalah spesifik yang boleh dibantu daripada segi terapi cara kerja 

PERANCANGAN 
·          
Intervensi
·         Melaksanakan intervensi terapi cara kerja mengikut perancangan berkala
·         Memerhatikan perkembangan klien selepas intervensi terapi cara kerja dijalankan secara berkala
·         Melakukan lawatan ke sekolah untuk memantau aktiviti klien serta persekitarannya di sekolah
 Penilaian akhir  
·         Menilai keberkesanan intervensi terapi cara kerja yang telah dilaksanakan
·         Membuat penambahbaikan intervensi mengikut keperluan dan keutamaan klienNo comments:

Post a Comment