Total Pageviews

Sunday, 13 May 2012

TAKRIF PERIBAHASA


TAKRIF PERIBAHASA ZAINAL ABIDIN AHMAD Segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya dipakainya sebutan sebutan- sebutan orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran. Ilmu Mengarang Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka (1965)

TAKRIF PERIBAHASA ISHAK RAMLY Peribahasa adalah cabang dalam sastera Melayu dan merupakan ikatan bahasa atau puisi Melayu kuno yang bernilai sastera. Perkembangan Peribahasa Dalam Bahasa Melayu, Jurnal Dewan Bahasa Januari 1990

TAKRIF PERIBAHASA KERIS MAS Peribahasa adalah percakapan atau p p ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan j pemerhatian, yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap y g g , , p didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. Perbincangan Gaya Bahasa Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka (1988)

TAKRIF PERIBAHASA ABDULLAH HUSSAIN Peribahasa itu sama tuanya dengan y g bahasa sesuatu bangsa dan peribahasa mula-mula digunakan apabila bangsa manusia mulai mengenal peradaban, ketika organisasi kehidupan perlu diatur, batas antara yang baik dengan yang buruk perlu diadakan, untuk menjadi pendinding tatatertib pergaulan dan perhubungan p g p g hidup sesama manusia. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka (1989)

TAKRIF PERIBAHASA AWANG SARIYAN Peribahasa dalam sesuatu bahasa mempunyai peranannya yang istimewa, bukan sahaja memperkaya khazanah bahasa, bahkan lebih p penting daripada itu memancarkan pandangan hidup, nilai, sikap, cara berfikir, dan kepekaan akal budi  masyarakat pengguna bahasa itu. Tikaman Bahasa, Mohd Adnan Mohd Ariffin, Dewan Bahasa dan Pustaka (1992)


No comments:

Post a Comment