Total Pageviews

Monday, 20 February 2012

Pendidikan Khas-- Masalah Pembelajaran

Kanak-kanak Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar Profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut:-
 • Kebolehan Kognitif
 • Tingkah Laku Sosial / Perkembangan Sosial
 • Pengguasan Bahasa ( Lisan / Pertuturan)
 • Keupayaan Membaca
 • Kemahiran Perkembagan (Development Skills)
 • Kemahiran Matematik
Antara kecacatan yang dialami oleh Kanak-Kanak Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Lembam ( akibat kecacatan otak)
 • Autistik
 • Dowm Sindrom
 • Terencat Akal Ringan
 • Terencat Akal Sederhana
 • Hiper Aktif
 • Hipo Aktif
 • Cerebral Palsy
 • Emosi / Tingkah Laku
 • Pertuturan
 • Epilepsi
 • Pelbagai Kecacatan

No comments:

Post a Comment