Total Pageviews

Tuesday, 6 December 2011

Teknik Nyanyian - Sebutan

 
 CONTOH LATIHAN VOKAL
Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut, bibir, lidah dan rahang. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Dalam nyanyian, sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan, kualiti ton dan intonasi yang baik. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten.
 
Bentuk mulut bagi bunyi vokal
AH ( a )AE ( e )                            
OO ( o )
EE ( i )
OH ( o )

REFLEKSI : 


Semasa p&p ~ Bagi p&p untuk mengajar teknik nyanyian, ada banyak perkara yang perlu guru ambil perhatian, dan teknik SEBUTAN ini juga adalah antara yang terpenting. Ketika saya mengajar teknik sebutan, p&p tidak terlalu banyak masalahnya, kerana perkara ini banyak berkaitan dengan hidupan seharian kita, malahan murid-murid memang sudah ada pengetahuan sedia ada cuma sebagai guru, saya hanya mendedahkan perkara-perkara asas, lebih-lebih lagi jika murid-murid kita akan mengikuti koir.


Masalah & Tindakan Susulan ~ Masalah yang biasa dihadapi untuk mengajar teknik ini adalah murid-murid saya ramai yang pemalu, malahan tidak bersungguh-sungguh ketika menjalani latihan. Bagi mengatasi masalah ini, saya akan memberi markah atau membuat persaingan kepada murid-murid di dalam kelas. Kepada sesiapa dapat menunjukkan teknik mulut dengan betul, akan dapat ganjaran daripada saya. ^_^

No comments:

Post a Comment