Total Pageviews

Sunday, 11 December 2011

Makropengajaran ~ Huraian ringkas

Pengenalan Makropengajaran       

Pengajaran makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangya satu unit kemahiran,dlm sesuatu waktu pelajaran. Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat pemulaan pengajaran,perkembangan dan penutup Ianya juga merupakan simulasi  satu pengajaran yang lengkap kepada satu kelas biasa.simulasi boleh dilakukan di dalam bilik darjah,makmal atau bilik previu. Pengajaran makro merupakan kesepaduan teknik-teknik pengajaran mikro yg disokong oleh perancangan pengajaran pembelajaran yg sekian lama dipelajari. Objektif Pengajaran Makro ialah menyediakan suatu kemahiran lengkap kepada semua guru. Selain itu, ianya juga bertujuan untuk mempraktikana suatu suasana sebenar apabila mengajar serta dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajaran yang berlaku di samping mengukuhkan kelebihan mengajar . Matlamat pengajaran makro adalah melahirkan guru-guru yg mempunyai keyakinan yang tinggi apabila mula menjalankan tugas kelak dan juga menjadi lebih berkaliber dan kreatif semasa menagajar. Pendedahan yang dipelajari semasa dimaktab menjadi satu kayu pengukur dalam menjalankan pengajaran .Guru akan mengetahui setiap persediaan yang perlu dibuat apabila memulakan tuigas mengajar . 

PERANCANGAN MAKRO MENGANDUNGI KOMPONEN PERSEDIAAN SEPERTI
v  Tarikh/masa/mata pelajaran/kelas/bil pelajar dan tajuk
v  Kemahiran:-nombor kemahiaran /isinya
v  Pengetahuan sedia ada
v  Objektif pelajaran (kognitif/psikomotor/afektif)
v  Sumber P&P

v  Penerapan Nilai murni

v  Penggabungjalinan kemahiran

KOMPONEN PENYAMPIAN
v  Set induk si
v  Perkembangan- langkah pengajaran.
v  Strategi pengajaran

1 comment: